Model Bouw Vaargroep "De Blauwe Wimpel"    terug naar hoofdmenu

 

M.B.V. “De Blauwe Wimpel”

 

Gebruikersvoorwaarden

Algemeen
De site www.blauwewimpel.org wordt beheerd door M.B.V. “De Blauwe Wimpel”. Op het gebruik van deze site in de ruimste zin, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Deze disclaimer kan door M.B.V. “De Blauwe Wimpel” worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie
De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. M.B.V. “De Blauwe Wimpel” neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat M.B.V. “De Blauwe Wimpel” niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Gegevensverstrekking
Alle persoonlijke gegevens die u aan M.B.V. “De Blauwe Wimpel” toestuurt, zal door M.B.V. “De Blauwe Wimpel” alleen voor interne doeleinden gebruikt worden. Persoonlijke gegevens zullen in geen geval worden verkocht of ander zins doorgegeven aan derden.
Alle niet-persoonlijke gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan M.B.V. “De Blauwe Wimpel” stuurt zijn op niet-confidentiële basis en mogen door M.B.V. “De Blauwe Wimpel” vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt. Gegevens die u stuurt naar M.B.V. “De Blauwe Wimpel” mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Bronnen
M.B.V. “De Blauwe Wimpel”  is een onafhankelijke model vaargroep en streeft ernaar om betrouwbaar nieuws te brengen. M.B.V. “De Blauwe Wimpel” zet zich naar redelijkheid in om geplaatste reacties door bezoekers (achteraf) te screenen maar is niet verantwoordelijk voor de reacties en commentaren die bezoekers plaatsen. De persoon die een reactie plaatst op www.blauwewimpel.org neemt de volledige verantwoordelijkheid van zijn geschreven tekst.
Als politie of justitie een verzoek doen naar onze bronnen of persoonsgegevens van gebruikers www.blauwewimpel.org, dan zal dat naar alle redelijkheid geweigerd worden. Uiteraard staat M.B.V. “De Blauwe Wimpel”  in deze machteloos indien door politie of justitie een bevel wordt uitgevaardigd.

Gekoppelde sites
Op de site wordt tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat M.B.V. “De Blauwe Wimpel”  door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan M.B.V. “De Blauwe Wimpel”. Wanneer gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom
M.B.V. “De Blauwe Wimpel” behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M.B.V. “De Blauwe Wimpel” te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Daarbij geldt in het bijzonder dat het niet is toegestaan fotomateriaal te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van M.B.V. “De Blauwe Wimpel”.

Elektronische berichten
Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. M.B.V. “De Blauwe Wimpel” adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan M.B.V. “De Blauwe Wimpel” te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid
M.B.V. “De Blauwe Wimpel”, noch haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. M.B.V. “De Blauwe Wimpel” aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan M.B.V. “De Blauwe Wimpel” wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.