Model Bouw Vaargroep "De Blauwe Wimpel"    terug naar hoofdmenu

 Informatie over

M.B.V. “De Blauwe Wimpel”

 

Wat is M.B.V. “De Blauwe Wimpel”?

 

Nadat  reeds in 1981 een vereniging werd opgericht om te varen met modelschepen, waren

na 21 jaar de oprichter van deze groep en een aantal mensen van het eerste uur

 van mening dat de professionele instelling te veel plaats had gemaakt voor vermaak. 

 

De modelbouw vaargroep “De Blauwe Wimpel” werd daarom in december 2001 door

deze ervaren modelbouwers opgezet.

 

De schepen zelf worden zo nauwkeurig mogelijk gebouwd en voorzien van

 vele echt werkende functies, Hiermee wordt op een toegankelijke manier de werkwijze

 van heden en verleden op het water in miniatuur uitgebeeld.

Het is dus alles behalve speelgoed wat er op het water verschijnt.

De groep heeft geen winstoogmerk of eigendommen: Alle schepen en materiaal zijn van

individuele leden welke gemeenschappelijk hun hobby willen uitoefenen in groepsverband.

 

 

 

Wat doet de M.B.V. “De Blauwe Wimpel”?

 

De mensen van M.B.V. “De Blauwe Wimpel” willen hun hobby en passie voor schepen,

techniek en scheepvaart als geheel uiteraard graag delen met een groot publiek.

Hiervoor geeft de groep demonstraties op (maritieme) evenementen. In het buitenwater,

of  in het eigen vaarbassin, buiten of binnen, de mogelijkheden zijn groot.

Ook tentoonstellingen en open dagen van bedrijven en scholen behoren tot ons vakgebied,

terwijl de groep ook actief deelneemt aan verschillende hobby en modelbouwbeurzen.

 

Aangezien de schepen niet compleet uit een doosje komen en niet iedereen even ervaren is

in de modelbouw, is er naast het regelmatig varen bij evenementen, collega vaargroepen en

varen op de eigen vaarlocatie ook regelmatig contact tussen de leden. Informatie en

bouwervaringen worden uitgewisseld en er wordt, indien nodig, geholpen bij de bouw

van modellen.

 

 

Wat is Modelbouw  bij M.B.V. “De Blauwe Wimpel”?

 

Modelbouw is er in vele varianten.

Verschillende groepen/verenigingen dragen deze varianten op eigen wijze uit.

 

Er zijn enkele duidelijke varianten binnen de Radiobestuurde modelbouw:

 

-Modellen welke volgens voorbeeld op schaal worden gebouwd en voorgevaren in

  wedstrijd verband, met jury beoordeling van vaarder en model.

 

-Modellen welke puur voor het uitbeelden van een functie worden gebouwd.

 Hierbij is schaalverhouding ondergeschikt aan werking van het model en is het doel 

 vooral vermaak.  Ook kant en klaar speelgoed valt hier onder te rangschikken.

 Ook publiek kan hier veelal meevaren.

 

-Modellen welke functioneel op schaal worden gebouwd om de werkelijkheid

 zo dicht mogelijk te benaderen. Hierbij worden zo goed mogelijk de werking en werkwijze

 uit de “grote praktijk” nagebootst in demonstraties en is er uitleg aan het publiek.

 

Binnen M.B.V. “De Blauwe Wimpel”

is er duidelijk een keuze gemaakt  voor deze laatste variant,

en worden de overige aan andere groepen en verenigen overgelaten.

 

 

 

Meer Informatie ?       

 

 

Mogelijk wilt U graag meer informatie over onze vaargroep.

Dat kan op verschillende manieren:

 

Op onze eigen website vindt U een groot scala aan foto’s en informatie over onze vloot,

evenementen waar wij aanwezig zijn en foto’s van waar we reeds zijn geweest.

Ook materieel in aanbouw is er te zien.

 

Ook kunt U via onze site in Contact  met ons komen voor vragen en boekingen.

Wij zijn ook bereikbaar via telefoon en fax.

Tel. 0512-30 17 22

Fax. 0512-30 15 50